Adatkezelési Tájékoztató


2018. május 24-ig hatályban lévő Adatkezelési Nyilatkozat letölthető (pdf) formátum.

2018. május 25-től érvényes Adatkezelési Tájékoztató letölthető (pdf) formátum.


Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a természetes személyek személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
A Blasch Metál Works Alkatrészgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 11-9-0011501. adószám: 13700494-2-11, székhely: 2852 Kecskéd, Óvoda köz 15.) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:
Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Blasch Metál Works Alkatrészgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám: 11-9-0011501
adószám: 13700494-2-11,
Székhely: 2852 Kecskéd, Óvoda köz 15.
Weblap: www.kemencetepsi.hu
Kapcsolattartás: Blaschek József ügyvezető
Telefon: +36 30 226 5316
E-mail: blaschmetal@gmail.com,

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2852 Kecskéd, Óvoda köz 15., info@lemezmeg.hu, blaschmetal@gmail.com
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik
(mindenkori könyvelő, futárszolgálat, informatikus)
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1.1. Adatkezelési célok
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) a szolgáltatások igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f) vagyonvédelem, személyi biztonság;
g) belső adminisztráció megkönnyítés;

1.2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

1.3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 3 év (levéltári irat: 50 év).
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Hírlevél-szolgáltatás céljából megadott adatok megőrzési ideje: Hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Webáruházban történő vásárlás céljából megadott adatok megőrzési ideje: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 6 év végéig.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

1.4. Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Érintetti jogok:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása, helyesbítés;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

2. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adakezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás módja és ideje
számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont nem történik Legalább 8 év
számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont könyvelõ részére Legalább 8 év
egyeztetés GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont nem történik A regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig);
Ügyfél-account létrehozása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont A regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 6 év végéig.
Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont logisztikai partner részére öt év
fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont ügyvezetõ öt év
fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont mindenkori adminisztrátor/ügyvezetõ öt év